Ballon­o­pla­tingen en confetti in openbare ruimte voortaan verboden in Gouda


Raad neemt PvdD amen­dement aan

11 november 2020

De Goudse Gemeenteraad heeft een, door de Partij voor de Dieren ingediend, amendement aangenomen op de tekst van het voorstel voor de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020.

Hierdoor is het voortaan niet meer toegestaan om ballonnen in de buitenlucht op te laten en om confetti en serpentine, van een ander materiaal dan afbreekbaar papier, op een openbare plaats te gebruiken.

Het Raadsbesluit kan heel veel zwerfafval in de toekomst voorkomen.

Fractievoorzitter Corina Kerkmans zei in haar toelichting:

"Zwerfafval achterlaten is een economisch delict dat met een boete van bijna 22.000 euro kan worden beboet vanuit de afvalstoffenverordening.

Maar ballonnen die worden opgelaten verdwijnen uit het zicht (en kunnen dus niet worden opgeruimd door de oplater) en confetti en serpentines ook, en als ze al blijven liggen blijken ze heel moeilijk op te ruimen. Blijft maanden liggen voordat het via het riool verdwijnt.

Er ligt dus de grote kans dit zeer schadelijke zwerfafval door HET GEBRUIK ervan te reguleren en te voorkomen.

Party pooper ? Zeker niet. Want er zijn genoeg milieuvriendelijke alternatieven en we creƫren dus een win-win. Feestjes kunnen doorgaan en gaan niet meer ten koste van dieren, natuur en onze toekomstige generaties die als we hier niets aan doen al dit plastic in de toekomst nog zullen tegenkomen, de gevolgen ervan zullen ondervinden en op moeten ruimen."

Het amendement is ingediend samen met de ChristenUnie en medeondertekend door Groen Links en de SP


Photo by Luca Upper op Unsplash