Motie minder afval aange­nomen


Van ‘ afval scheiden loont’ naar ‘afval minderen loont’

21 november 2019

De PvdD Gouda heeft samen met de CU een motie opgesteld die een begin moet inluiden dat het beleid van Gouda gaat van ‘ afval scheiden loont’ naar ‘afval minderen loont’.
De inzet is een beleid te starten dat uitgaat van het verminderen van alle reststromen, niet alleen het restafval.
Deze motie werd door verschillende partijen ondersteund en is in de Raad aangenomen.

In de motie wordt de gemeente verzocht om per afvalstroom onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot afvalreductie te komen bij inwoners en bedrijven.

De resultaten van dit onderzoek worden uiterlijk in het 1e kwartaal 2020 met de gemeenteraad gedeeld en deze onderzoeksresultaten worden dan betrokken bij de vervolgcommunicatie over ‘afval scheiden loont’. Op grond van dit onderzoek kijken we hoe we in Gouda nog meer kunnen doen om het milieu én onze portemonnee te sparen.

Volgend jaar komt de gemeente in het eerste kwartaal ook met het onderzoek over de Ja-Ja sticker.