Groene school­pleinen in Gouda worden een feit!


PvdD motie wordt uitge­voerd. 20 groene school­pleinen erbij in 2 jaar!

13 juli 2021

In 2019 werd onze motie over vergroening van schoolpleinen unaniem door de Raad aangenomen.
Daarmee werd de gemeente Gouda opgeroepen om vergroening van schoolpleinen (ook buiten het Integraal huisvestingsplan voor scholen) te onderzoeken en te bewerkstelligen.

Het resultaat van die motie gaat nu hele duidelijke vormen aannemen.

Dankzij een rijksbijdrage kan het plan om de Goudse schoolpleinen te vergroenen namelijk versneld worden uitgevoerd. In 2021 komen er vijf groene schoolpleinen bij in Gouda. Volgend jaar volgen nog eens 15!
De scholen die dit jaar aan de beurt zijn, zijn: de Goejanverwelleschool, de Wilhelminaschool, de Plaswijckschool, de Westerschool en de Calvijnschool.

Uit onderzoek blijkt dat vergroening van de schoolomgeving positieve effecten heeft op de beleving van leerlingen en omwonenden. Daarnaast bevordert het ook de biodiversiteit en waterafvoer.