Gouda verklaart zich scha­lieg­asvrij


16 oktober 2014


Op initiatief van de Partij voor de Dieren hebben de verschillende partijen gezamenlijk een motie ingediend met als doel dat Gouda zich 'schaliegasvrije' gemeente verklaart. Deze is door een grote meerderheid van de raad aangenomen en ook de wethouder kon zich vinden in de motie. Gouda vindt dat duurzame energie de toekomst moet hebben. Schaliegas staat de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie in de weg en de winning brengt grote risico’s mee voor mens en milieu in onze regio.

'Er is veel gaande in de gemeente met bijvoorbeeld de decentralisaties in de zorg of de PWA kazerne die veel aandacht vragen. Toch moeten we niet vergeten dat Gouda ook op vele andere gebieden voor haar inwoners en generaties na haar moet zorgen', aldus de indiende partijen. Inzetten op duurzame energievoorziening en het behalen van de CO2 ambities horen daar bij en deze verklaring past bij de duurzaamheidsambities van onze stad.

Hoewel in onze regio nog geen vergunningen zijn aangevraagd voor proefboringen, is daarmee niet gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Onder het grootste deel van Zuid Holland ligt schaliegas, zo ook onder Gouda en onze regio. De Oostpolder is daarbij aangewezen als een mogelijke (proef)boringslokatie. En omdat de hoeveelheid schaliegas onder ons land maar voor enkele jaren voorraad oplevert, is het niet te verwachten dat Zuid Holland zal worden uitgesloten van winning.

Terwijl de winning zoveel risico's oplevert voor het grondwater en milieu, zeker als er iets mis gaat bij de boring . Ook komen bij de winning grote hoeveelheden methaan vrij, een gas dat vele malen meer invloed heeft op het broeikaseffect en de klimaatverandering dan CO2. Tevens vervuilen boortorens het landschap, zal de hoeveelheid vrachtverkeer enorm toenemen en kunnen aardbevingen het gevolg zijn van de (proef)boringen.