Amen­dement Parti­ci­pa­tiewet aange­nomen


24 juni 2015

De nieuwe participatiewet brengt veel verandering mee voor mensen met een uitkering, mensen in de WSW, en diegenen die in de toekomst beschut, beschermd of anderszins aangepast werk nodig hebben.

De gemeente Gouda is sinds 2015 verantwoordelijk voor het beleid voor al deze mensen, zoals alle gemeenten in Nederland. Gemeenten zoeken daarom nieuwe manieren van samenwerking. Zo ook Gouda. En dat is niet eenvoudig, want met het woordje ‘participatie’ heeft de nationale overheid forse bezuinigingen over de schutting gegooid.
En juist daardoor dreigen de belangen van mensen het nog wel eens te verliezen van louter financiële en strategische overwegingen.

Wij hebben daarom een aanpassing gevraagd van de onderhandelingskaders van de gemeente Gouda met andere gemeenten over werkbedrijven. De stad moet rekening houden met het welzijn en de arbeidsvreugde van alle werknemers en dat telt in de onderhandelingen ons inziens minimaal even zwaar als geld of strategie.

Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen. Alleen Gouda Positief was tegen. De VVD en SP tekenden mee.