Motie: Vlaggen in de Raadszaal II


29 november 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 29 november 2017

Constaterende dat

  • De raad heeft ingestemd met de motie SGP e.a. waarin het presidium wordt opgeroepen om de Nederlandse en Goudse vlag in de raadszaal te plaatsen;

Overwegende dat

  • Het wenselijk is om daarnaast ruimte te bieden aan een 'themavlag' in de Raadszaal, die wisselend kan worden gevoerd om een belangrijke gebeurtenis of evenement te memoreren of symboliseren;
  • Dat 2018 het jaar is waarin Gouda het Roze Jaar organiseert, en het wenselijk is dat in dit jaar in de Raadszaal de Goudse Regenboogvlag wordt gevoerd, als symbool van diversiteit en tolerantie;
  • Dat daarna bijvoorbeeld een vlag voor Gouda750 zou kunnen worden gevoerd;

verzoekt het presidium stappen te ondernemen die ertoe leiden dat in onze raadszaal een themavlag zichtbaar wordt gemaakt, te beginnen met de Goudse regenboogvlag in 2018.

D66
GroenLinks
Partij voor de Dieren
Gouda Positief
PvdA
SP


Status

Aangenomen

Voor

19

Tegen

15