Motie Verkeers­slacht­offers dieren in Regio MH


1 februari 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 1 februari 2017

Constaterende dat:

 • Er in Nederland geen cijfers zijn over het aantal dieren dat in het verkeer omkomt.
 • Behalve over de egel, daarvan wordt gesteld dat er jaarlijks minimaal ruim 300.000 worden doodgereden.
 • In buurland België er wel tellingen zijn en daar betreft het minimaal 8,8 miljoen dieren per jaar. Dat dat zijn er ruim 24.000 per dag (zie bijvoorbeeld https://www.natuurpunt.be/nieuws/belgische-wegen-eisten-24244-dieren-dag-2015-20160205#)
 • Het niet te veronderstellen is dat er in Nederland in het algemeen en in specifiek in onze regio geen dieren in het verkeer omkomen.
 • Het doorrijden na het doodrijden van een dier in veel gevallen strafbaar is.
 • Er informatie is te verkrijgen via de Dierenambulance, lokale organisaties en er ook oplossingen zijn: denk bijvoorbeeld aan het vrijwilligerswerk gedurende de paddentrek, de kennis die er is in het Oosten van het land is opgedaan maar ook bijvoorbeeld de Universiteit Wageningen biedt kennis en oplossingen.
 • Een aanrijding met een dier voor mensen voor gevaarlijke situaties in het verkeer zorgt en schade veroorzaakt die eigenlijk moet worden voorkomen.

Vraagt het college:

 • In de regionale samenwerking Midden Holland een lobby te starten gericht op:
 • Het overtuigen van de deelnemende gemeenten zodat zij in kaart gaan brengen waar dieren in hun gemeente slachtoffer worden van het lokale verkeer;
 • Een actieplan in regionaal verband gericht op het voorkomen van het doodrijden van dieren en een veiliger verkeer voor iedereen, in samenwerking met lokale organisaties en, indien nodig, met deskundigen;
 • Of tot een andere aanpak komt, die beter past bij de regio;
 • In Gouda terugkoppelt over de voortgang tijdens het jaarlijkse actieplan.
 • Deze motie deelt met de deelnemende gemeenten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans

SP – Lenny Roelofs


Status

Verworpen

Voor

Tegen