Motie Stimu­leren beleids­ini­ti­a­tieven in het armoe­de­beleid


8 maart 2017

AGENDAPUNT Armoedebeleid (Moties intiatief van D66)

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 maart 2017 Overwegende dat:

 • -het armoedebeleid de afgelopen jaren gekenmerkt wordt door onderbesteding;
 • de armoede- en schuldenproblematiek in de stad is toegenomen;
 • de stad en de raad heeft meegedacht en tal van initiatieven en projecten heeft aangedragen die bijdragen aan het verminderen van armoede en schuldenproblematiek;
 • de stadspas een open einde regeling is, en
 • het zeer wel denkbaar is dat dit ergens in de komende jaren gaat leiden tot overbesteding.

Constaterende dat

 • de onderbesteding van Armoedegelden een onwenselijke situatie is als er tegelijkertijd sprake is van toenemende armoede;
 • de gemeente er tot nu toe onvoldoende in slaagt om ondersteuning aan te bieden daar waar dat noodzakelijk is;
 • er in het voorliggende stuk nog weinig is terug te vinden van de door de raad aangedragen mogelijkheden hiertoe, zoals outreachend werken, de inzet van ervaringsdeskundigen, het Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden, een kindernoodfonds, een witgoedregeling en andere experimenten, en
 • het wenselijk is met de mogelijkheid van overbesteding rekening te houden.


verzoekt het college:

 1. de komende jaren in het geval van onderbesteding 50% van het bedrag te reserveren in de reserve Sociaal Domein, om zodoende te sparen om overbesteding op te kunnen vangen. Dit vol te houden tot er voldoende geld is gespaard om het bijbehorende risico te mitigeren;
 2. de komende jaren in het geval van onderbesteding de overige 50% (en al het overige budget dat over is nadat de reserve op peil is) te bestemmen voor beleidsinitiatieven;
 3. het budget voor beleidsinitiatieven, dient het jaar nadat het overschot is ontstaan, bestemd te worden
 4. indien het budget voor beleidsinitiatieven niet wordt bestemd in dat jaar, dit budget te laten vervallen aan de reserve sociaal domein;
 5. de beleidsinitiatieven op te stellen samen met organisaties en experts in de stad, om zodoende de meest noodzakelijke en kansrijke initiatieven te selecteren en,
 6. daartoe samen met de belanghebbenden uit 5. een agenda op te stellen en hierover met de raad in gesprek te komen in het kader van de verordeningen ter zake armoede en schulden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Egbert Jan Kuijaars - D66
Siham Massrour - PvdA
Anna van Poperingen - CU
Corina Kerkmans - PvdD
Lenny Roelofs - SP
Astrid van Eersel - 50+
M. van den Tweel - GP
Rommy de Leeuw - GLStatus

Aangenomen

Voor

30

Tegen

3