Motie infor­matie dierenhulp voor minima


8 maart 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 maart 2017

Constaterende dat:

  • Verzorging, voeding en ziektekosten voor een huisdier voor minima veelal niet (meer) op te brengen zijn
  • Een huisdier daardoor het risico loopt bij ziekte of letsel niet of veel te laat behandeld te worden, waardoor onnodig en te voorkomen leed kan ontstaan bij dier en mens
  • Er diverse instanties zijn waar minima kunnen aankloppen voor voedsel en (tegemoetkoming) in de kosten voor castratie/sterilisatie en dierziektekosten, maar deze dierenhulp blijkt nog erg versnipperd blijkt te zijn

Overwegende dat:

  • Voor veel minima niet duidelijk blijkt te zijn waar zij voor welke hulp moeten zijn
  • Het ook voor de gemeente zelf belangrijk is om hulp aan minima te optimaliseren, waarbij de informatie kan worden meegenomen waarom minima (beter) geen huisdieren kunnen aanschaffen

verzoekt het college:

Om duidelijke informatie over dierenhulp aan minima te verschaffen, zowel in Gouda als in de regio (waar van toepassing). Dit kan bijvoorbeeld ook via de website van de gemeente

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren

Lenny Roelofs - SP


Status

Aangenomen

Voor

19

Tegen

13