Motie: Paspoort voor Pardonners


14 april 2021

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 14 april 2021

Constaterende dat: In 2007 27.000 mensen een 'generaal pardon' kregen: daarmee lag hun toekomst definitief in Nederland. Maar toen de 'Pardonners' na vijfjaar een Nederlands paspoort wilden aanvragen, bleken de spelregels hierop niet te zijn aangepast waardoor men tussen wal en schip valt. Pardonners moesten nu onder andere een geboorteakte laten zien, voor veel mensen een onhaalbare eis gezien land van herkomst. Veertien jaar later heeft het ontbreken van het Nederlanderschap hiermee voor pakweg 10.000 Pardonners nog altijd enorme emotionele en praktische gevolgen.

Overwegende dat: de Tweede Kamer op initiatief van CDA en SP met steun van PvdA, D66, GL, CU,PvdD,50plus, Denk, Krol en van Kooten-Arissen onlangs een motie heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen de knelpunten t.a.v. van Pardonners eindelijk Nederlander kunnen worden weg te nemen.

Vraagt het college:

  • te inventariseren om hoeveel inwoners van Gouda het gaat en de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren;
  • helder te maken hoe voor deze groep mensen in Gouda oplossingen kunnen worden geregeld zodat ze niet tussen wal en schip vallen
  • om in dit kader mogelijke knelpunten via de VNG bij het demissionair kabinet onder de aandacht te brengen en tot een oplossing te komen met het dringende verzoek het probleem z.s.m. op te lossen

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Corina Kerkmans PvdD
Max de Groot PvdA
Huibert van Rossum CDA
Lenny Roelofs SP
Tim Geluk GroenLinks
Evert Bobeldijk D66
Wout Schonewille CU


Status

Aangenomen

Voor

Tegen