Motie: oprichting Vegan Cheese Academy


27 januari 2021

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 27 januari 2021

Constaterende dat:

  • Gouda gaat ‘deelnemen’ in een stichting die de zogenaamde ‘cheese valley’ gaat promoten;
  • Maar dat kaas een product is dat bijdraagt aan dierenleed, bodemdaling, daling biodiversiteit (raaigraas) en CO2-uitstoot;
  • Dat er weliswaar aandacht is voor duurzaamheid, natuurverbetering en lokale productie binnen de cheese valley, maar dat het overgaan op plantaardige eiwitten en vetten, zowel qua productie als consumptie, een veel belangrijker bijdrage levert aan het verbeteren of geheel stoppen van dierenleed, bodemdaling, daling biodiversiteit en CO2-uitstoot.
  • Bijvoorbeeld ook doordat boeren uiteindelijk kunnen overgaan op het telen van gewassen waarvan plantaardige kaas kan worden gemaakt, mits zonder bv. bestrijdingsmiddelen;
  • De toekomst derhalve ligt in het ontwikkelen van een businesscase voor de regio van duurzame, veganistische kaas;
  • Gouda daarmee in de gelegenheid kan komen om de hoofdstad van de beste vegan kaas ter wereld te worden en zo het wereldberoemde merk kan inzetten.

Vraagt het college:

  • Om met ondernemers, boeren, andere gemeenten en andere partijen in gesprek te gaan hoe de businesscase van ‘vegan kaas’ in de regio kan worden ontwikkeld;
  • Hiertoe met deze partijen en partijen uit bijvoorbeeld het onderwijs een ‘vegan cheese academy’ op te richten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina KerkmansStatus

Ingediend

Voor

Tegen