Motie om basis­school de Triangel op de huidige plaats te behouden


3 april 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 april 2019,

Constaterende dat:

 • De basisschool de Triangel de enige school is in het voorliggende IHP die verdwijnt uit de wijk Bloemendaal en uit de buurt;
 • De verhuizing van De Triangel niet spoort met het kader 1a3 en 1b1;
 • Aan de Triangel is toegezegd dat zij in het eerste Uitvoeringsplan behorende bij het IHP opgenomen zijn qua locatiekeuze en dat besluitvorming daarover pas in oktober 2019 plaatsvindt;
 • Dat nu te laat is voor de Triangel, omdat ouders reeds nu een keuze maken om hun kinderen al dan niet aan te melden bij de Triangel. Hoe langer het duurt voordat duidelijk is dat de Triangel op de huidige plek blijft, hoe groter de kans dat ouders hun kinderen niet meer aanmelden vanwege die onzekerheid.

Overwegende dat:

 • De Triangel de enige school is die slecht scoort (rood) bij de QuickScan BO uit het IHP;
 • De Triangel binnen nu en 5 jaar in aanmerking komt voor nieuwbouw of renovatie;
 • Als de Triangel op de huidige plek blijft, er een integrale oplossing moet komen voor Het Schateiland;
 • Gedacht kan worden aan ruimte uitbreiding op het Schateiland door niet de Triangel daar te huisvesten maar een andere school. Of te bezien of daar de Graaf Jan van Nassauschool gehuisvest kan worden;
 • De Triangel een echte wijkschool is en het Schateiland meer leerlingen uit Plaswijck en andere wijken trekt;
 • Indien het IHP ongewijzigd vastgesteld wordt, het aantal leerlingen van buiten Gouda in de wijk Bloemendaal groeit met 875%, terwijl de Triangel de enige wijkschool is die er bestaat. Dat aspect zou totaal verloren gaan, zonder aanpassing van de locatiekeuzes;
 • Wij als raad reeds nu duidelijkheid willen geven aan De Triangel of ze op de huidige plek mogen blijven of niet en daarmee niet te wachten tot oktober 2019.

Ondertekening:

Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans
SP Gouda - Lenny Roelofs
GBG - Jan de Koning
Gouda's 50+ Partij - Theresia Uittenbroek
VVD - Frederik Stroop van Renen


Status

Verworpen

Voor

Tegen