Motie Klank­bord­groep Wees­huis­complex


19 juni 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 19 juni 2019,

Overwegende dat:

 • De uitvoering van dit plan in de binnenstad een logistieke uitdaging is en overlast oplevert voor omwonenden; dit ook in zienswijzen is weergegeven
 • Ook na de verbouwing van het complex zorgen zijn bij bewoners betreffende de bevoorrading en geluidsoverlast; dit ook in zienswijzen is weergegeven
 • De beantwoording van de zienswijzen en vragen uit de Raad de ongerustheid niet geheel bij bewoners heeft weggenomen;

Constaterende dat:

 • Het bestemmingsplan met een brede klankbordgroep van belanghebbenden is opgesteld;
 • Voor de uitvoering een bouwlogistiek plan wordt opgesteld, dat met betrokken partijen wordt afgestemd;
 • De bekende gegevens omtrent trillingen, grootte en zwaarte van voertuigen zijn gebaseerd op eerdere metingen, die niet de gehele logistieke route en specifieke verkeersbelemmeringen betreffen;
 • Er onderzoek is gedaan en/of afspraken zijn gemaakt met betrekking tot omgevingsgeluid en laden/lossen;
 • Het activiteitenbesluit de beperking oplegt tot 12 activiteiten per jaar

  Verzoekt het college:

 • De omgeving van het Weeshuiscomplex door middel van een klankbordgroep te blijven betrekken, niet alleen in de uitvoeringsfase maar ook in het eerste jaar van het gebruik;
 • bij de uitvoering gedurende de werkzaamheden de trillingen te monitoren en in te grijpen als dit nodig is,
 • gedurende tenminste het eerste jaar van het gebruik van het Weeshuiscomplex te monitoren of de afspraken met betrekking tot laden/lossen en het gebruik van het complex conform de afspraken worden uitgevoerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren
Rolf van der Mije - Groen Links
Max de Groot - PvdA
Lenny Roelofs - SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen