Motie: Keuze­mo­ge­lijk­heden bieden voor consumptie plant­aardige eiwitten


5 juli 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 5 juli 2017

Constaterende dat:

 • Gouda zich op basis van de Vergroeningsagenda heeft verbonden aan een reductie van CO2 uitstoot van 25% in 2020. Dat is al over drie jaar.
 • Gouda op basis van de Vergroeningsagenda ook de mogelijkheden en kansen van duurzaam voedsel stimuleert;
 • Een transitie naar plantaardige eiwitten één van de grote kansen vormt voor een gezonder, duurzamer en eerlijker consumptiepatroon;
 • Het College erkent dat ook het voedingspatroon van de gemeente en inwoners een belangrijke bijdrage levert aan CO2 uitstoot;
 • De gemiddelde Nederlander ongeveer 85 kilo vlees per jaar consumeert;
 • Dit betekent dat iedere Nederlander gemiddeld 820 kilo CO2 uitstoot door het eten van vlees;
 • In Gouda ruim 70.000 mensen wonen en dat er in Gouda dus alleen al ruim 57.4000 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten door vleesconsumptie;
 • Gouda geen metingen doet op het gebied van CO2 , maar dat de uitstoot naast energieverbruik in ieder geval zo’n 20% hoger als vleesconsumptie wordt meegerekend. Dat is één vijfde van de uitstoot;
 • (Goudse) kaas geen alternatief vormt voor mensen met een vegetarisch of veganistisch dieet omdat er stremsel in voorkomt, wat uit de maag van een gedood dier komt;
 • Het belangrijk is dat iedereen keuzemogelijkheden heeft met betrekking tot wat zij/hij wil eten en dat niet alleen voor de mensen moet gelden die wél vlees eten.

Vraagt het College:

 • Bij alle bijeenkomsten waarbij de catering door de gemeente Gouda wordt georganiseerd en betaald, minimaal 50 procent vega(n) catering te serveren;
 • Andere organisatoren van evenementen desgevraagd op de voordelen van deze mogelijkheid te wijzen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans

Groen Links – Michel Klijmij- van der Laan


Status

Verworpen

Voor

12

Tegen

20