Motie: honden Oost­polder gevaar voor schapen


10 juli 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 10 juli 2019

Constaterende dat:

  • Als gevolg van gemeentelijk beleid loslopende honden zijn toegestaan op onder meer de Moordrechtse Tiendeweg in de Oostpolder.
  • Deze loslopende honden onrust veroorzaken bij de schapen in die daar in de weide staan.
  • Sommige honden zelfs de weide ingaan en de schapen opjagen.
  • Reeds meerdere schapen daarbij in de sloot zijn geraakt waarvan er in dit jaar al twee zijn verdronken.
  • De eigenaren van de schapen niet dag en nacht bewaking kunnen inzetten en net zo goed het recht hebben hun schapen er veilig te kunnen laten grazen.
  • Hondeneigenaren verantwoordelijk zijn voor de dood van de schapen, maar zich blijkbaar niet bewust zijn van de ellende die wordt aangericht.
  • Dit tot conflicten of zelfs rechtszaken kan en zal gaan leiden en dit voorkomen kan worden.

Vraagt het college:

  • Om op de Tweede Moordrechtse Tiendendeweg ter hoogte van de Donkbrug borden te plaatsen dat honden vanaf dat punt aangelijnd verder moeten met uitleg dat loslopende honden een gevaar vormen voor de landbouwhuisdieren die in de weide staan.
  • Regelmatig in 2019 en 2020 actief na te vragen of deze maatregelen effect hebben en of er geen schapen meer te water zijn geraakt en/of zijn gestorven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren Gouda - Corina Kerkmans
SP - Lenny Roelofs


Status

Verworpen

Voor

Tegen