Motie: Aanpak onveilige verkeers­knel­punten


6 november 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 6 november 2019,

constaterende dat,

  • de behandeling van het verkeerscirculatieplan (VCP) is uitgesteld tot medio 2020;
  • de aanpak van onveilige knelpunten in het verkeer onderdeel uitmaakt van het VCP;
  • raad en college eerder hebben gesteld dat een aantal knelpunten, zoals recent bijvoorbeeld ten aanzien van de Goudse Houtsingel, snel aangepakt dient te worden;
  • het onwenselijk is om de aanpak van deze knelpunten nog langer uit te stellen;

is van mening dat,

  • het voor de veiligheid van fietsers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers onwenselijk is, de aanpak van onveilige knelpunten in het verkeer nog langer uit te stellen;
  • de aanpak van deze knelpunten ook losgekoppeld kan worden van het VCP;
  • het vanuit het oogpunt van een betrouwbare overheid belangrijk is om woord te houden en de gedane beloften over de versnelde aanpak van onveilige knelpunten in het verkeer na te komen;

verzoekt het college

  • de aanpak van urgente, onveilige knelpunten in het verkeer, zoals bijvoorbeeld de oversteek van de Goudse Houtsingel, los te koppelen van het VCP;
  • de raad nog dit jaar te informeren over prioritering en verdeling van het budget voor de aanpak van deze knelpunten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Martijn van der Wind, CDA
Lenny Roelofs, SP
Ed de Lange, Gouda’s 50+
Max de Groot, PvdA
Frederiek Stroop van Renen, VVD
Rolf van der Mije, GroenLinks
Christiaan Quick, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Tegen