Amen­dement: Aanpassing ziens­wijze stra­te­gische agenda RMH


6 november 2019

De Raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 6 november 2019

  • Constaterende dat
  • Er wereldwijd een biodiversiteitscrisis gaande is, waarbij bijna een miljoen soorten dreigen te verdwijnen https://www.ipbes.net/
  • Natuur en biodiversiteit zijn onmisbaar voor ons voedsel, ons water, onze medicijnen en zelfs onze veiligheid en sociale cohesie.
  • Natuur bovendien een intrinsieke waarde heeft, onafhankelijk van de mens.
  • Ook het Groene Hart ‘het loodzwaar heeft’, zie https://www.ad.nl/zoetermeer/w...
  • In Nederland en onze omgeving al zoveel soorten zijn uitgestorven, dat er niet veel meer uit te sterven valt. Maar dat door het juiste beleid die achteruitgang kan worden gestopt en beleid dat ook laat zien.
  • Dat hiervoor ook uit beleidsterreinen als economie, verkeer, landbouw etc. moet worden bijgedragen en rijke biodiversiteit tevens een belangrijke voorwaarde voor deze terreinen vormt.
  • Biodiversiteit in de strategische agenda RMH slechts terloops wordt genoemd

Wijzigt het besluit zienswijze strategische agenda RMH op de volgende wijze door bij punt 2. toe te voegen:

Deze brief zal worden aangevuld met de volgende zin aan het einde van de brief: 'Tot slot wil de raad graag zien dat op het gebied van toename regionale biodiversiteit in het vervolgproces eigenaarschap, planning en explicitering in voldoende mate plaatsvindt.'

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening:
Partij voor de Dieren Gouda
SP
Groen Links


Status

Aangenomen

Voor

Tegen