Tech­nische vragen: lachgas


Indiendatum: mrt. 2020

 1. Volgens de politie zijn er in 2019; 133 overlastmeldingen gerelateerd aan lachgas? Hoe zijn deze meldingen verspreid in Gouda? Uit welke buurt/wijk komen deze meldingen?
 2. Beschikt de gemeente Gouda over een analyse van lokaal gebruik van lachgas?
 3. Is er duidelijkheid over lachgasgebruik onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond? Welke leeftijdsgrenzen worden hierbij gehanteerd?
 4. Welke preventieprogramma’s kent de gemeente Gouda gericht op tegengaan van lachgasgebruik onder jongeren, zowel op school, in de openbare ruimte als in het uitgaansleven? Welke leeftijdsgrenzen worden hierbij gehanteerd en waarom?
 5. Welk preventie- en voorlichtingsmateriaal is aanwezig over lachgas, naast informatie bijeenkomsten van GGD op scholen? Voor welke doelgroepen zijn deze bestemd?
 6. Welke daadwerkelijke preventiemaatregelen zijn er tot nu toe genomen tegen het gebruik van lachgas in de openbare ruimte in 2018 en 2019? Welke andere professionals waren daarbij betrokken , los van de optredens van politie, handhaving en GGD?
 7. Hoe vaak werden de afgelopen twee jaar voorlichting gegeven door de GGD op scholen gegeven? Wat is de planning in 2020 en 2021? Hoeveel leerlingen worden daar daadwerkelijk mee bereikt?
 8. Is er ook door andere organisaties voorlichting gegeven? Wordt daarmee door de GGD samengewerkt?
 9. Wordt er ook op het MBO-Rijnland voorlichting gegeven en hoe vaak per jaar? Hoeveel leerlingen worden bereikt?
 10. Is er actie en/of campagne gevoerd om lachgas tegen te gaan in het verkeer? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 11. Ondernemers tegenover verbod op lachgas: welke schade zullen ondernemers hebben als lachgas wordt verboden? Wat kunnen de ondernemers zelf doen tegen toenemende gebruik van lachgas onder jongeren? Zijn daar al concrete afspraken over gemaakt?
 12. Naast het aanbieden van de herziene APV aanstaande zomer, is het college van plan om andere acties te ondernemen na de informerende Raadsbijeenkomst van afgelopen maandag 2 maart? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?