Artikel 38 vragen over bomenkap Marco­ni­straat


Indiendatum: mrt. 2018

Vandaag 28 maart werd de partij voor de Dieren geattendeerd op de kap van 12 bomen in de Marconistraat.

Dat leidt tot de volgende vragen aan College:

 1. Stonden deze bomen op gemeentegrond?
 2. Was er voor de kap van deze bomen een vergunning noodzakelijk?
 3. Is er een vergunning afgegeven voor de kap van deze bomen? Zo ja, wanneer en aan wie?
 4. Er waren geen tekenen dat deze bomen ziek waren of een gevaar vormden. Waarom is dezeckapvergunning afgegeven?
 5. Tijdens het broedseizoen van 15 maart t/m 15 september mogen er geen bomen worden gekapt, Hoe kan het dat deze bomen in het broedseizoen zijn omgezaagd?
 6. Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de kap van deze bomen?
 7. Als de gemeente de verantwoordelijke heeft achterhaald, welke consequenties gaat de verantwoordelijke dan ondervinden van het kappen van bomen tijdens het broedseizoen?
 8. Na inspectie ter plaatse bleek dat er nog vijf bomen staan (op de Voltaweg en de Marconistraat) die gemarkeerd zijn met een wit kruis:
 9. Welke maatregelen gaat de gemeente Gouda nemen om deze bomen te behouden? Zeker omdat kap tijdens het broedseizoen niet is toegestaan?
 10. Worden de gekapte bomen herplant?
 11. Welke maatregelen gaat de gemeente Gouda nemen om te voorkomen dat nogmaals gedurende het broedseizoen bomen worden gekapt?

De PvdD zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Corina Kerkmans, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: mrt. 2018
Antwoorddatum: 18 apr. 2018

De antwoorden van het college leest u hier.