Inter­ventie PvdD Gouda voorkomt voor­tijdige kap boom


7 maart 2018


De boom aan het Raam

Dankzij een oplettende buurtbewoner heeft de PvdD Gouda voorkomen dat een boom aan het Raam voortijdig is gekapt. Deze bleek namelijk vol nesten te zitten en duiven waren er al aan het broeden. Beatrijs Lubbers, kandidaat Partij voor de Dieren Gouda: “Ook al gaat het officiële broedseizoen pas 15 maart aanstaande in; ook in een dergelijk geval mag een boom niet zomaar worden gekapt.”

Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en te vernielen. Deze regel is ingesteld om de vogels en hun kroost te beschermen en te voorkomen dat broedende inheemse vogels hun nesten verlaten en de eieren niet uitkomen of het jong niet meer worden gevoed.

Beatrijs: “Nog even afgezien van het feit of die periode gezien de klimaatverandering nog klopt; ook buiten het broedseizoen moeten bomen gecontroleerd worden op broedende vogels. In dat geval mag een boom namelijk zonder specifieke ontheffing gewoon niet worden gekapt.”

Buurtbewoner Anouk Hardy informeerde de Goudse Partij voor de Dieren via social media van de plannen. Volgens haar biedt te te kappen conifeer onderdak aan broedende tortels en koolmezen, en is de boom ook een vaste bezoekplaats aan vlaamse gaaien, kauwen, eksters en merels. Nog diezelfde ochtend ging de PvdD er zelf polshoogte nemen. Nadat Beatrijs Lubbers en Willy van Doorn hadden geconstateerd dat er inderdaad werd genesteld, reageerde ook Mozaiek Wonen snel. De opdracht tot kap werd ingetrokken.

Van dit uitstel komt geen afstel; de boom zal uiteindelijk gekapt worden. Beatrijs: “Er is op het terrein waar de boom staat al zo weinig groen te vinden. Dat moet echt uitgebreid worden, want meer groen in de straat is goed voor mens, dier én milieu. Daarbij helpt het om droogte, oververhitting en wateroverlast te verminderen. De Partij voor de Dieren vindt dan ook dat we elk stukje groen in Gouda moeten koesteren. Als het aan ons ligt zelfs moeten uitbreiden. Want Gouda versteent.”