PvdD en SP geza­menlijk in actie tegen GenX


12 augustus 2017

Zaterdagmiddag 12 augustus hebben wij samen met de SP in het centrum van Gouda actie gevoerd tegen het lozen van industrieel afvalwater met chemische GenX-stoffende. Tijdens de actie werd informatie verstrekt over de giflozingen van Chemours en werder er handtekeningen verzameld. Passanten konden twee petities tekenen: één tegen de lozingen door Chemours en één aan de Tweede Kamer om de wetgeving aan te scherpen.

Eerder hadden wij al samen met de SP artikel 38 vragen gesteld in de Raad. De SP en PvdD willen dat de Goudse burgers goed geïnformeerd worden over de giflozingen in Gouda, maar ook in de andere delen van de provincie Zuid-Holland.

Een motie van de landelijke fractie van de PvdD tegen de giflozingen werd eerder door de Tweede Kamer verworpen.
Meer informatie over het standpunt van de PvdD ten aanzien van GenX vind u hier.

Op zaterdag 26 augustus wordt er in Dordrecht een grote protestmars voor schoon water en tegen de giflozingen gehouden.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om mee te doen,

PvdD-leden in gesprek met het winkelend publiek
Een Gouwenaar tekent de petitieGroep PvdD-ers die deelnemen aan de actie