Motie van aanmoe­diging om te komen tot dóór­ont­wik­keling Choco­la­de­fa­briek


8 november 2017

onderwerp: MOTIE van aanmoediging om te komen tot dóórontwikkeling Chocoladefabriek tot
hedendaags educatief centrum voor taal, lezen en democratische vorming


De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 november 2017

Overwegende dat

 • Er nu al lang gesproken wordt om de Chocoladefabriek door te ontwikkelen en te komen tot een hedendaags concept waar naast taal en lezen en discussiëren een fundament van vrede en democratie wordt gelegd;
 • Dit toegevoegde waarde heeft en ook heel goed is voor versterking van ons tolerante Gouda;
 • Want aan tolerantie, democratie moetje blijven werken;
 • De 2e verdieping van de chocoladefabriek leeg staat;
 • Het huidige verzetsmuseum zich om wil vormen;
 • Dit op termijn meer zou zijn van bijeenvoegen van verschillende functies, maar deze functies elkaar kunnen versterken (1 + 1= 3);
 • Een huis van democratie, taal en lezen tot een fundament kan worden gezien van wat heden ten dage belangrijk is;
 • Hier op dit moment alle ingrediënten aanwezig zijn om hier nu chocola van te maken;
 • We dus alles op alles moeten zetten om dit concept te verwezenlijken;
 • Gouda hierin voorloper kan zijn;
 • Zo'n huis een uitstraling kan hebben voor debat, discussie en alles wat dies meer zij;

Draagt het college op om

Zich in te spannen om zo'n centrum te verwezenlijken en hierin creatief te zoeken naar mogelijkheden.
Hiermee in het eerste kwartaal van 2018 terug te komen naar de raad.

PvdA - Marion Suiker (initiatiefnemer van deze motie)
GroenLInks - Michel Klijmij - van der Laan
SP - Lenny Roelofs
CDA - Huibert van Rossum
Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans
Christen Unie - Anna van Poppering - Kalkman


Status

Aangenomen

Voor

30

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer