Motie Effecten veilig­heids­beleid


8 november 2017

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 8 november 2017

Overwegende dat:

  1. De gemeente Gouda heeft een integraal veiligheidsbeleid heeft. Op basis daarvan jaarlijks een actieprogramma wordt opgesteld.;
  2. Dat er in 2018 en 2019 opnieuw extra gelden naar veiligheid gaan;
  3. Dat er op veel gebieden ingezet wordt op het verbeteren van veiligheid, maar weinig inzage is in de effectiviteit van de verschillende aanpakken;

Verzoekt de raad het college om

  • Bij de jaarlijkse bespreking van het Actieprogramma de effecten van de ingezette middelen - voor zover mogelijk op en gebieds- en wijkniveau - in kaart te brengen, waardoor beter inzage ontstaat in de effectiviteit van de veiligheidsaanpak


Ondertekening

ChristenUnie (initiatiefnemer)
CDA
D66
Partij voor de Dieren
PvdA
VVD
SGP
GroenLInks
SP
Gouda's 50+ partij


Status

Aangenomen

Voor

28

Tegen

2

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer