Vragen over bomenkap en broed­seizoen


Indiendatum: apr. 2017

Beste collega's,

Bijgaand hebben wij een aantal vragen over de kap van 3 bomen achter de Kijkshop staan, langs het water vlakbij de Kazernebrug. Op 13 september 2016 is voor drie van de vier bomen een kapvergunning verleend. Onlangs zijn de bomen gekapt en wij hebben daarbij de volgende vragen:

  1. Kan het College aangeven op welke datum de bomen gekapt zijn?
  2. Heeft er vooraf aan het kappen een inspectie ecologie plaatsgevonden m.b.t. de staat van de bomen zelf, de aanwezige soorten en mogelijke nesten? Zo ja, wanneer is dat gebeurd en kunnen wij het verslag daarvan ontvangen? Welke soorten en nesten zijn er gevonden?
  3. Wanneer de kap binnen het broedseizoen is gebeurd (vanaf 15 maart of wanneer er al daadwerkelijk wordt gebroed), waarom is er dan geen rekening gehouden met een reeds nestelend paar turkse tortels?
  4. Is een ontheffing gevraagd om in het broedseizoen te kappen en ontvangen en kunnen wij die ontvangen?
  5. Is het College ermee bekend dat Turkse tortels sterk territoriaal zijn gericht en nu waarschijnlijk hun broedseizoen verloren gaat omdat zij niet zomaar elders kunnen nestelen? En is het bekend dat ook deze nestelende / broedende vogels beschermd zijn?
  6. Waar vindt de herplant plaats?
  7. Op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat de huidige buurtbewoners (ook aan de fluwelensingel) toch uitzicht op en profijt blijven houden van enig groen? Bv via groene muren, daken, andersoortig groen? Hoe houdt het burgerinitiatief 'Singelpark' rekening met deze ontwikkeling en gaat deze kap niet tegen deze ook door de Raad gewenste ontwikkeling in?


Met vriendelijke groet,
Corina Kerkmans
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 19 apr. 2017

De antwoorden van het College vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer