Tech­nische vragen over bomenkap


op verschil­lende plaatsen in Gouda

Indiendatum: 12 sep. 2021

Onderwerp : Bomenkap Burgemeester Martenssingel, Christiaan de Wetstraat, Cronjéstraat, De la Reylaan, Dr Leydsstraat, Fourieweg, IJssellaan, Pretorialaan, Zoutmanstraat en F.W. Reitzstraat

  • Is het college bekend met de ingediende aanvragen omgevingsvergunningen, zoals die aangekondigd stonden in de ‘Kontakt’ van 8 september 2021, betreffende de voorgenomen kap van 152 bomen in de Burgemeester Martenssingel, Christiaan de Wetstraat, Cronjéstraat, De la Reylaan, Dr Leydsstraat, Fourieweg, IJssellaan, Pretorialaan, Zoutmanstraat en F.W. Reitzstraat?
  • Door wie zijn de vergunning(en) voor het kappen van deze bomen aangevraagd?
  • Wat is de reden om deze bomen te gaan kappen?
  • Om welke bomen gaat het precies? Graag een specificatie van de bomen per straat en reden van verwijdering per boom. In de bijlage een aantal foto’s van de betreffende straten waar bomen gekapt gaan worden.
  • Zijn er, van de bovengenoemde straten, straten waar alle bomen gekapt gaan worden? Zo ja, welke?
  • Zijn er alternatieven gezocht of de 152 bomen behouden kunnen blijven? Zo ja, graag een overzicht van de alternatieven, de kosten daarvan en de reden waarom deze niet worden toegepast.