Standpunt Partij voor de Dieren Gouda over toekomst Goudse Hertenkamp


26 januari 2015

Sommige mensen hebben door een artikel in het AD Groene Hart de indruk gekregen dat de sluiting van het hertenkamp en de volière in Gouda een besluit is van de Partij voor de Dieren. Dat is onjuist. Het college van B&W heeft besloten tot sluiting van het hertenkamp en de volière. Ook het besluit om het eventuele voortbestaan van deze faciliteiten bij Goudse vrijwilligers te leggen, is van de hand van het college.

We snappen de schok die de voorgenomen sluiting bij mensen teweeg brengt, velen zijn aan 'hun' dieren gehecht geraakt. Vanuit onze standpunten op het gebied van dierenwelzijn zijn wij echter niet tegen de voorgenomen sluiting. Zowel de vogels als de herten moeten momenteel in zeer tegennatuurlijke omstandigheden leven. Een volière is geen 'vogelparadijs' en evenmin geschikt als educatief project voor kinderen. En herten hebben ruimte, bomen en hoog gras nodig om te kunnen schuilen en te leven.

Het besluit van het college refereert op geen enkele wijze aan een visie van het college op het welzijn en de toekomst van deze dieren. Ook blijft onduidelijk wat er gebeurt als vrijwilligers de zorg voor deze dieren niet overnemen. Er wordt niet ingegaan op welke overwegingen van dierenwelzijn deze keuzen zijn gemaakt, behalve op puur financiële gronden (een bezuiniging van 500.000 euro op groen en deze faciliteiten). Dus hebben we kritische vragen gesteld over het besluit.

Wat wij het liefst willen is het hertenkamp en de volière door zoveel mogelijk ‘natuurlijk verloop’ verdwijnen. Zonder slacht of herplaatsing. Op de plaats van het hertenkamp zou de gemeente, samen met de omwoners, een prachtige en nieuwe ontmoetingsplaats kunnen ontwikkelen. Geen asfalt, maar groen. Groen dat schaars is in onze stad. Want wat minder wordt beseft, is dat het college ook besloten heeft fors te bezuinigen op het weinige groen dat we nog in Gouda hebben. Ook daar hebben wij vragen over gesteld.

Onze artikel 38 vragen n.a.v. besluit hertenkamp en volière

Eerdere blog over hertenkamp en volière van 21 januari 2015