Marianne Thieme onthuld bord bij protest tegen bomenkap in Oost­polder


2 maart 2014

De Partij voor de Dieren in Gouda is op zondag 2 maart in de bres gesprongen voor bijna 100 bomen die van de gemeente gekapt mogen worden in de Oostpolder.

Marianne Thieme, Fractievoorzitter van onze partij in de Tweede Kamer, was er speciaal voor naar Gouda gekomen en onthulde een protestbord met de tekst 'Laat mij staan', dat door één van de bomen werd 'vastgehouden'.

De bomen dreigen gekapt te worden terwijl er een goed alternatief is, waarmee de bomen behouden zouden kunnen worden. Dat alternatief is nog niet overwogen door de gemeente. D
e bomen zijn daardoor vogelvrij.

In de vergunning die de gemeente Gouda heeft verleend in verband met werkzaamheden aan de over van de Ringvaart zijn geen afwegingen gemaakt over de landschappelijke of natuurwaarde van de bomen.
De partij vraagt zich af waarom, het gaat namelijk om gezonde bomen waarvan een aantal al 40 jaar oud zijn, op een plek waar al bijna 100 jaar bomen staan.

“Bomen zijn van levensbelang voor mensen en dieren in Gouda”, aldus de Goudse lijsttrekker Corina Kerkmans die de aanwezigen toesprak. “We spreken schande dat elders in de wereld bossen worden gekapt, maar op in onze eigen land zijn we minstens zo laks als het om bomen gaat.

Herplantingsplicht is er wel in Gouda, maar jonge bomen kunnen meestal pas na vele jaren de verdwenen natuur-en milieuwaarde compenseren. Gouda heeft 1 vierkante meter bomen per bewoner en met deze kap zal dit er niet op vooruit gaan omdat er waarschijnlijk ook niet herplant mag worden. We vragen ons zelfs af of de doelstelling dat er niet minder bomen mogen zijn dan in 2006 wel wordt gehaald door de gemeente”.

In het lokale programma van de Partij voor de Dieren wordt de gemeente opgeroepen geen bomen te kappen, maar bomen te planten. “In de nieuwe bomenverordening willen wij dat de ambities van het aantal bomen per bewoner flink worden opgeschroefd. Ook dient nadrukkelijk te worden gesteld dat Gouda zeer terughoudend zal zijn met bomensnoei en dat er nog veel meer groen met elkaar verbonden wordt”.