Clea­nUp­Gouda geor­ga­ni­seerd door PvdD groot succes


5 maart 2017

Op zaterdag 4 maart vond de tweede CleanUpGouda plaats georganiseerd door de Partij voor de Dieren.
Daarbij hebben we hebben we de binnenstad van Gouda schoongemaakt. Samen met het kanoteam en andere vrijwilligers van Greenpeace Nederland, is zowel tussen het winkelend publiek als op het water zwerfvuil geruimd. En dat loonde: ruim 200 kilo zwerfafval is verzameld.

Het was een prachtige gelegenheid om iedereen te laten zien hoeveel zwerfvuil er kan worden opgeruimd en hoe makkelijk het is om je mooie stad schoon te houden. Het was meteen een oproep aan de inwoners van Gouda om geen vuil op straat (of in het water) te gooien en regelmatig eens een 'zwerfie' op te rapen. Per slot van rekening is het eigenlijk wel gek dat wanneer iemand een stukje zwerfvuil oppakt en weggooit, dat meer opvalt en meer reacties oproept dan wanneer je iets op de grond gooit.

Partij voor de Dieren is niet alleen actief in de Goudse gemeenteraad, maar steekt ook regelmatig de handen uit de mouwen. Dat doen we o.a. met periodieke schoonmaakacties in de Goudse wijken.

vrijwilligers van pvdd aan de waterkant

kano's van greenpeace gaan te water

Fractievoorzitter Corina Kerkmans, lachend, met gevonden reddingsband in haar handen Greenpaeace vrijwilliger met grote hoeveelheid afval voor in de kano