Amen­dement: krediet­aan­vraag aanpas­singen Huis van de Stad


2 oktober 2019

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 2 oktober 2019

Overwegende dat:

  • zoals de naam al zegt, het uitgangspunt bij ontwerp en bouw van het Huis van de Stad was dat het gebouw een brede functie zou hebben voor gemeentebestuur, medewerkers en inwoners;
  • bij de voorbereiding van de voorgestelde aanpassingen de gemeenteraad en de inwoners niet betrokken zijn;
  • het huidige gebruik van de expositieruimte niet veel bezoekers trekt;

Van oordeel zijnde dat:

  • er kansen zijn het publieke gebruik van de begane grond aanzienlijk te vergroten als de nadruk wordt gelegd op gebruik door en voor de grote en zeer diverse groep inwoners en vrijwilligers in Gouda
  • er een breed participatieproces noodzakelijk is over de optimalisatie van het publieke gebruik van de begane grond;
  • de voorgenomen vestiging van het werkgeversservicepunt de optimalisatie van het gebruik van de publieke ruimte in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstellingen onmogelijk maakt;
  • dit participatieproces de voorgenomen aanpassingen van de 2e t/m 10e verdieping en de verhuur van de 10e verdieping niet behoeft te vertragen;

Wijzigt het raadsbesluit door

Toe te voegen aan het besluit:

c. een participatieproces te starten over de mogelijkheden het publieke gebruik van de begane grond binnen en buiten te intensiveren door gebruik door en voor vrijwilligers(organisatie) in Gouda

d. voor het werkgeversservicepunt een andere locatie te zoeken dan (de begane grond van) het Huis van de Stad

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren – Corina Kerkmans


Status

Verworpen

Voor

Tegen