Art. 38 vragen over Wereld Waterdag 2017


Indiendatum: jan. 2017

Aan: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

Vragen in het kader van artikel 38 inzake Wereld Water Dag 2017.

Gouda, 31 januari 2017

Geacht College,
Onderstaande fracties hebben kennis genomen van het (burger)initiatief om ook dit jaar weer, voor de 10e keer, op Wereld Water Dag 22 maart a.s. rivieren schoon te maken. Dat gebeurt met duizenden mensen die zich mede verantwoordelijk weten voor schone rivieren.
Dit jaar zal ook de IJssel en de Gouwe worden ‘aangepakt’.
Stichting Aquarius heeft als initiatiefnemer onder meer de gemeente Gouda gevraagd mee te doen aan deze ‘opschoon actie’. Naar wij hebben begrepen heeft de gemeente dit verzoek, evenals vorig jaar, afgewezen.

Dit feit brengt ons op het stellen van de onderstaande vragen:

  1. Is het juist dat het College van B&W het verzoek van de Stichting Aquarius om mee te doen aan het opschonen van onder meer de IJssel en de Gouwe heeft afgewezen?
  2. Als daar sprake van is kan het college dan aangeven waarom afwijzend is beslist op dit verzoek?
  3. Sluit dit initiatief niet naadloos aan op datgene wat in het coalitieakkoord staat met betrekking tot “milieu en water”?
  4. Bent u als College bereid om het verzoek in heroverweging te nemen en die instellingen in Gouda, die het belang inzien van schone waterdoorgangen, te betrekken bij dit initiatief?
  5. Past dit initiatief niet in het kader van regionale samenwerking en met name de gezamenlijke zorg voor schoon water in onze rivieren en grachten?

In afwachting van uw antwoord, tekent namens de navolgende partijen:
SP – Lenny Roelofs
VVD – Ronald Verkuijl
Gouda’s 50+ partij – Ed de Lange
PvdD – Corina Kerkmans
GBG – Jan de Koning

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 16 feb. 2017

Het antwoord van het College vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer