Willy van Doorn


Nummer 10

Wie ben ik?

Op nr tien van de lijst mag ik meeduwen aan de mooie missie van Partij voor de Dieren Gouda. Ik ben lid van partij sinds het prille begin, actief vrijwilliger sinds er flyers in mijn handen kwamen. Daarvoor was ik van diverse dierenwelzijnsorganisaties donateur of lid en hielp waar wij woonden katten in nood. Hoe gelukkig werd ik toen er een politieke partij voor de dieren opgericht werd!

Wat doe ik?

15+ Jaar werkte ik als assistent-bedrijfsleider van de 2 mooie Botanische Tuinen, het bouwgroen rond de eigendommen van Wageningen Universiteit en hun sportvelden. Vooraf en tussendoor heb ik mijn kennis bijgespijkerd met een leven lang leren: Laborante, Natuur en Milieu, Bedrijf Interne Milieuzorg, Arbo-Milieuzorg, tevens in een sectie van een vakgroep daarvoor. Risico-inventarisaties die we leerden te gebruiken, heb ik mezelf nogal ingeprent.

Mijn lief begon aan een andere baan en zo begon ik weer opnieuw alhier bij Nutsbedrijven. Onder andere de drinkwatervoorzieing, het waterschap, Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard, samengesteld door de 5 gemeenten, provincie en Dienst Landelijk Gebied. Ik bracht de slootdempingen in de Krimpenerwaard verder in kaart met classificatiecodes en bestaande provincie-rapporten en ging via de technische medewerkers overeenkomsten met de eigenaren aan. Dit was eveneens ook zinnig voor de ruilverkaveling. De gehele klus is gearchiveerd en de organisatie is teruggebracht naar de provincie.

Nog maar net verhuisd rolde ik ook in een groot kattenprobleem. Als vrijwilliger van o.a. de Poezenboot in Amsterdam kwam het me bekend voor. Meedoen in zwerfkattenhulp en ook met de dierenbescherming Gouda was dan ook vanzelfsprekend.
Inmiddels vele jaren verder ben ik initiatiefnemer achter de schermen en help straatkatten in een deeltje van Spanje waar we dit jaar 119 poezen lieten steriliseren en 18 katers castreren, ze leven daar vaak in een kolonie. Natuurbeleving, cultuurbeleving, wandelen, muziek/ theater/musea bezoek, sociale contacten, selectief tv kijken om te ontspannen pas ik ook graag toe. Zonder te strijden voor dierenwelzijn tegen al de roofbouw op dieren, zou ik niet gelukkig zijn

Wat wil ik bereiken met de PvdD in Gouda?

Als klein onderdeeltje van de PvdD-groep draag ik graag weer mijn steentje bij aan de pr en wellicht gemaakte plannen van de fractie.
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in Gouda in werking. Deze vervangt wetten en regels voor erfgoed, infrastructuur, milieu, water en ruimtelijke ordening. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van het eigen grondgebied. Ik houd mijn ogen open!!

En voorts ben ik van mening -net zoals Marianne Thieme, oprichtster van de partij- altijd eindigde dat er een einde moet komen aan de bio-vee-industrie.

Mijn motto: "Met respect voor al wat leeft om ons heen houd ik me op de been"Terug naar overzicht kandidaten GR2022