Mary van Asperen


Nummer 6

Wie ben ik?

Ik ben Mary van Asperen. Een betrokken burger die zich zorgen maakt om Gouda en daarom nummer 6 op onze kieslijst.

Wat doe ik?

Ik ben communicatie-expert maar ben momenteel vooral heel druk als mantelzorger.

Wat wil ik met de PvdD voor Gouda bereiken?

Omdat ik hier eerder gemeenteraadslid ben geweest, weet ik dat ik via de gemeentepolitiek het snelst voor verandering kan zorgen in mijn omgeving. De lijntjes zijn kort en ik wil graag samenwerken met andere partijen om problemen in Gouda het hoofd bieden.

  • Wat kunnen wij bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering? En hoe kunnen wij zorgen dat ook mensen met een smalle beurs hieraan kunnen meedoen?
  • Wat kunnen wij doen om een duurzame, veilige stad te worden voor mens en dier waar meer ruimte wordt gecreĆ«erd voor natuur?
  • Hoe zorgen wij ervoor dat Gouwenaars meer inspraak krijgen in beslissingen over hun eigen leefomgeving?
  • Hoe zorgen wij voor betaalbare huisvesting?

Dit zijn zomaar wat vragen waar ik mee aan de slag wil gaan. Bij de Partij voor de Dieren heb ik een groep gelijkgestemde mensen gevonden die zich druk maakt over dezelfde dingen als ik. Met hen denk ik dat we dingen echt voor elkaar kunnen krijgen.Terug naar overzicht kandidaten GR2022