Hans Beck


Nummer 12

Wie ben ik?

Hans Beck, overtuigd lijstduwer van deze lijst.
Ik woon met Chaja, onze twee volwassen kinderen, Ilan en Yu-Ling, en 6 konijnen in Nieuwerkerk ad IJssel.
Sinds 2009 ben ik actief voor de Partij voor de Dieren en in 2010 was ik mede-oprichter van de werkgroep Gouda waarvan ik ook een aantal jaren coördinator ben geweest. Momenteel houd ik voor de fractie onder meer de website bij.

Wat doe ik?

Ik heb jarenlang als sociotherapeut en ambulant begeleider gewerkt en ben later webdesigner geworden met een eigen bedrijfje. Nu ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt ben ik mijn webdesignactiviteiten langzaam aan het afbouwen om meer tijd te hebben voor vrijwilligerswerk.
In mijn vrije tijd ben ik singer/songwriter en maak ik onder de naam 'Sjabloel' diervriendelijke protestsongs, die uiteraard ook bij PvdD activiteiten worden ingezet.

Wat wil ik bereiken met de PvdD in Gouda?

Ik ben al van jongs af aan geïnteresseerd in milieuproblematiek en dat is in de loop der jaren alleen maar sterker geworden. Ik geloof dat het de grote uitdaging van onze tijd is om onze aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Om onze grondstoffen en ons voedsel niet op te maken en daarbij te denken: "wie na ons komt (en wie elders op de wereld woont!) die ziet maar''

Toch zijn het vooral de dierenrechten die mij het meest motiveren om actief te zijn binnen onze partij.
In het contact met onze eigen konijnen ben ik voluit gaan beseffen hoezeer dieren voelende, bewust levende wezens zijn met elk een eigen karakter en persoonlijkheid en hoezeer zij (vaak door de mens als ‘uniek menselijk’ geclaimde) eigenschappen bezitten als het vermogen tot liefhebben, rouwen, angst, stress, vertrouwen, eenzaamheid, tevredenheid enz.
Tegelijkertijd werd ik me steeds meer bewust van het gruwelijke onrecht dat wij mensen diezelfde dieren aan doen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de manier waarop wij in deze tijd met dieren omgaan zo'n grote schandvlek is op onze beschaving dat die de naam 'beschaving' eigenlijk niet waard is.

Het mooie van de Partij voor de Dieren is dat ik niet hoef te kiezen tussen dierenrechten en de klimaatcrisis. Net zo min als ik hoef te kiezen tussen het aanpakken van de bio-industrie en bestrijding van pandemieën of de aanpak van honger in de wereld. Want het houdt allemaal verband met elkaar en de Partij voor de Dieren is de enige partij die dat hele plaatje overziet en daar een duidelijk antwoord op heeft.

Ik zet me in voor de Partij voor de Dieren in Gouda omdat ik zeker weet dat deze geweldige ploeg mensen zich weer vier jaar lang sterk gaat maken voor een stad waarin mens, dier en natuur belangrijker zijn dan geld, economische groei of prestige.
Terug naar overzicht kandidaten GR2022