Daisy Delibes


Nummer 8

Wie ben ik?

Mijn naam is Daisy Delibes, 28 jaar jong en ik woon al mijn hele leven in Gouda. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen neem ik met trots plek 8 in op de kieslijst.

Wat doe ik?

In 2017 behaalde ik mijn meestertitel door het afronden van mijn master Public International Law. Door te kiezen voor de specialisatie ‘Environmental Law and Law of the Sea’, ben ik veel te weten gekomen over de huidige situatie waarin de aarde zich bevindt en wat daarvan de voornaamste oorzaken zijn. De balans tussen natuur, mens en dier lijkt zoek en dat vind ik zorgelijk. In mijn dagelijks leven probeer ik dan ook een actieve rol te spelen in het herstellen van die balans. Bijvoorbeeld door persoonlijke keuzes (diervriendelijk dieet) en vrijwillgerswerk, maar ook met mijn baan als ZZP jurist waarin ik milieu- en dierbeschermingsclubs bijsta.

Wat wil ik bereiken met de PvdD in Gouda?

Ik zou het mooi vinden als we met de PvdD in Gouda kunnen bereiken dat de met meer respect voor elkaar als medemens, maar ook voor de natuur en dieren kunnen leven.

Bijvoorbeeld door te voorzien in de grote woonbehoefte, maar op een evenwichtige manier. Slim de leegstand benutten in plaats van wederom de natuur op te offeren. Hierbij ook niet alleen aan de rijksten te denken, maar ook aan starters, studenten en mensen met een lager inkomen.

Ook strijd ik voor een schone leefomgeving. We hebben zulke prachtige plekken in Gouda, laten we met elkaar ervoor zorgen dat we hiervan kunnen blijven genieten, zodat we in de zomer lekker in de Reeuwijkse Plassen kunnen zwemmen zonder eerst een weg door het zwerfafval te hoeven banen.