Nieuw burger­raadslid: Edwin Kemner!


30 september 2015

Wij hebben er een nieuw fractielid bij!
Op 30 september j.l werd Edwin Kemner officieel geinstalleerd als 2e burgerraadslid van de fractie van de Partij voor de Dieren Gouda. Samen met collega burgerraadslid Annet Huisman zal hij in de Raad het werk van de gekozen fractievoorzitter Corina Kerkmans ondersteunen.

De benoeming werd mogelijk gemaakt door een wijziging in het vergadersysteem van de gemeente, waardoor kleine partijen de mogelijkheid werd geboden een tweede burgerraadslid aan te stellen.

Edwin was al jaren betrokken bij de werkgroep Gouda van de Partij voor de Dieren en sinds we in 2014 een zetel in de Goudse Raad hebben was hij actief als fractievolger. Edwin heeft economie gestudeerd in Groningen en woont nu al bijna 15 jaar in Gouda. Hij heeft verschillende financiële functies in het bedrijfsleven vervuld alvorens hij gevraagd werd om burgerraadslid te worden.
Zijn aandachtspunten in de raad zijn financiën en duurzaamheid.

We zijn heel blij dat we de nu ook in de Raad van Edwin's kennis en inzet kunnen profiteren!! Onze fractie is er nog sterker van geworden.


Installatie van de nieuwe burgerraadsleden. 2e van rechts Edwin Kemner (PvdD)