PvdD: Verdwijnen groen in Gouda moet stoppen

De Partij voor de Dieren heeft samen met de SP met D66 een Raadsbespreking gevoerd over het verontrustende feit dat in Gouda groen is verdwenen. Gouda heeft al heel weinig groen ten opzichte van het landelijke gemiddelde. En daar bleek jaar na jaar ook nog eens steeds meer vanaf te zijn gehaald. Toch was de hoofdconclusie van het College dat aanpassing van het beleid niet nodig was. Dat kan dus niet!

Daarnaast is dat oude beleid vastgesteld in 2007 en sindsdien is er veel veranderd. Er is veel meer bekend over de absolute noodzaak van stads groen voor onze gezondheid, voor het klimaat, voor de dieren. En omdat bomen het in de stad vaak niet makkelijk hebben, is het ook belangrijk naar andere vormen van groen te kijken die wél kunnen gedijen.
De meeste politieke partijen zien het nut en de noodzaak van groen en willen niet dat er nog meer groen verdwijnt. Al vindt een aantal van de partijen dat dat ook nou weer niet ten koste mag gaan van stadse ontwikkeling. Samen met de indieners willen we dat er zowel op de korte termijn in wijken als Korte Akkeren en Goverwelle meer groen komt. Dat staat ook in de Vergroeningsagenda.
Ook willen we nog dit jaar dat Gouda met het oog op de nieuwe Omgevingswet ambitieuzer beleid gaat volgen, gericht op meer groen voor onze gezondheid, het klimaat, de dieren en 'beleving' (dus niet alleen het laatste). Ook op openbare gebouwen. Wordt vervolgd!

Bijgaand onze nota.