Verkie­zings­pro­gramma


Ons verkiezingsprogramma: Plan B voor Gouda

19-01-2018

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Gouda die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid.
Vanuit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Gouda. Plan B. Omdat er geen planeet B is.

De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én dier. Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken.

In Gouda zou je je thuis moeten kunnen voelen, en daar doet de gemeenteraad ook veel aan. Toch zijn in de afgelopen jaren een hoop belangrijke zaken blijven liggen, waardoor de kwaliteit van leven te vaak pas op de tweede plaats komt in het gemeentelijk beleid.

De soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt, groen wordt opgeofferd voor nieuwbouw. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door verkeer, landbouwgif en megastallen in de directe omgeving van onze stad. De versnelde overstap naar schone energie komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden.

De publieke ruimte is de afgelopen jaren in toenemende mate uit handen gegeven aan commerciële partijen of opgeofferd voor parkeerplekken. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Er is heel veel werk te doen in de zorg, in de aanleg van groen en in het klimaatneutraal maken van Gouda, maar ondanks dat staan mensen werkloos aan de kant. Daar moet verandering in komen!

De gemeente Gouda heeft directe en bepalende invloed op de leefomgeving en het geluk en welzijn van de mensen en dieren die er wonen, maar gaat daar te vaak onverschillig mee om. Het gemeentebestuur stelt veelal niet de belangen van bewoners voorop, maar korte-termijn-economische-belangen. Dat moet anders.
De gemeente behoort er te zijn voor haar inwoners en niet andersom. Een leefbare stad is zeer kostbaar, ook om te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Gouda leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes, een verschuiving van menscentraal naar ecocentraal denken.
Om een Plan B. Dicht bij huis.
In ons verkiezingsprogramma kunt u precies lezen hoe wij dit gestalte willen gaan geven.

Er is ook een samenvatting van ons verkiezingsprogramma in eenvoudige taal