Wat wij deden in de raadsperiode 2014-2018

In ons verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 beloofden we u om ons in te zetten voor een Duurzaam, Groen, Diervriendelijk en Zorgzaam Gouda.

Nu zijn beloftes snel gemaakt, en daarom vinden we het belangrijk om niet alleen duidelijk te zijn in onze woorden maar ook transparant te zijn over onze daden. Zodat u ook zelf kunt beoordelen in hoeverre wij onze beloftes hebben waargemaakt.

In de Raad laten wij onze stem horen door deel te nemen aan het debat, door te stemmen voor of tegen moties, door schriftelijke Raadsvragen te stellen en door moties en amendementen in te dienen.
Buiten de Raad door doen we dat met acties en publiciteit.

Hieronder kunt u per aandachtspunt een deel van al die activiteiten terugvinden: de Raadsvragen, moties en amendementen. En daarnaast de nieuwsberichten over onze acties.


Helaas hebben we hier geen verslaglegging van al onze bijdragen aan het wekelijks Raadsdebat. Ons stemgedrag op moties van andere partijen kunt u eventueel nakijken op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Gouda.