Samen­vatting verkie­zings­pro­gramma in eenvoudige taal


21 MAART VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
Plan B voor gemeente Gouda

(U kunt deze samenvatting ook hier downloaden als pdf om uit te printen of te vergroten)


De Partij voor de Dieren komt op voor mens én dier. Ook bij het maken van keuzes in Gouda. We zijn zelfs de enige politieke partij in Gouda die dat doet. Want wij vinden kwaliteit van leven het belangrijkst.

Verandering
Er worden steeds meer dieren opgesloten in megastallen. Er zijn steeds minder verschillende soorten planten en dieren. En bomen en groen verdwijnen. Bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van wegen. Open ruimtes worden parkeerplekken, of verkocht aan bedrijven die er gaan bouwen. De kwaliteit van ons leven gaat daardoor achteruit. Dat willen wij veranderen!

Leefbare gemeente
We moeten andere keuzes maken voor een leefbare gemeente. Zoals kiezen voor groene straten. En zorgen voor schone lucht en schoon water. We moeten iets doen tegen de veranderingen van het klimaat. Want daar merken we ook de gevolgen van in Gouda. We vinden ook dat we het gebruik van dieren moeten verminderen voor voedsel, kleding of iemand anders plezier.

Duurzame keuzes
Gouda wordt hét voorbeeld van een plek waar we duurzame keuzes maken. Als jij dat wilt. Pas dan gaat onze kwaliteit van leven omhoog. En krijgt ons leven meer waarde met meer aandacht voor elkaar. Pas dan leven we ontspannen en met meer zekerheid.
Ben jij het eens met onze idealen over een gemeente waar mensen én dieren goed samenleven? Maak dan op 21 maart samen met ons een duurzame keuze.

Verbeter de wereld, begin in Gouda!

Onze belangrijkste punten voor Gouda zijn:

 • Uiterlijk in 2030 is Gouda klimaatneutraal. Daarmee bedoelen we dat het klimaat door de manier waarop wij in Gouda leven niet langer zal veranderen. Er komt een plan voor iedere buurt, voor bedrijventerrein en openbare voorzieningen.
 • Zo'n plan gaat over energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
 • Gouda draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van (wilde) dieren.
 • Gouda zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen: ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden, mantelzorgers en kinderen. De gemeente organiseert waar nodig zorg op maat en in de eigen omgeving.
 • Gouda zorg dat er groengebieden komen, beginnend bij Korte Akkeren, Binnenstad, Nieuwe Park en Goverwelle.
 • Het Heempad wordt een regionaal centrum voor bescherming van de natuur en alle soorten dieren en planten die daar samen in voorkomen.
 • De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.
 • Dieren worden in Gouda niet gebruikt voor vermaak en de gemeente stelt een raad in met mensen die advies geven over dierenwelzijn, biodiversiteit (dat er veel diersoorten of plantensoorten in onze omgeving blijven) en bescherming van de natuur.
 • De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.
 • De gemeente voorkomt zwerfafval via voorlichting, stimuleert winkels geen verpakkingen meer te gebruiken en geeft boetes aan mensen die afval op straat of in het water gooien.
 • Bij het Cyclus afvalbrengstation komt een plek voor kringlooporganisaties, kringloopkunsten en Repair Cafés, waar je kapotte apparaten kan laten repareren. Dit alles om het opnieuw gebruiken van oude spullen te stimuleren.
 • Gouda onderneemt actie tegen daling van de bodem en wateroverlast in de stad en de omgeving van de stad.