Onze speerpunten voor de periode 2018-2022

 Of nog eens op een rijtje:

 • Uiterlijk in 2030 is Gouda klimaatneutraal. Er komt een plan per buurt, bedrijventerrein en openbare voorziening voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
   
 • Gouda draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van (wilde) dieren.
   
 • Gouda voert een inclusief beleid voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden, mantelzorgers en kinderen. De gemeente organiseert waar nodig zorg op maat en in de eigen omgeving.
   
 • Gouda realiseert groengebieden, beginnend bij Korte Akkeren, Binnenstad, Nieuwe Park en Goverwelle. Het Heempad wordt een regionaal centrum voor biodiversiteit en natuurbescherming.
   
 • De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten.
   
 • Dieren worden in Gouda niet gebruikt voor vermaak en de gemeente stelt een adviesraad in voor dierenwelzijn, biodiversiteit en natuurbescherming.
   
 • De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.
   
 • De gemeente voorkomt zwerfafval via voorlichting, stimuleert winkels geen verpakkingen meer te gebruiken en beboet personen die afval op straat of in het water gooien.
   
 • Bij het Cyclus afvalbrengstation komt een plek voor kringlooporganisaties, kringloopkunsten en Repair Cafés om het hergebruik van spullen te stimuleren.
   
 • Gouda onderneemt actie tegen bodemdaling en wateroverlast in de stad en de regio.

Wilt u meer weten? Kijk dan in ons verkiezingsprogramma.