PvdD vraagt raadsbespreking aan over rechten van mensen met een beperking

Gouda moet meer doen voor mensen met beperking

De Partij voor de Dieren Gouda heeft samen met de SP en GBG op 22 februari een Raadsbespreking aangevraagd en gevoerd over het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit was nodig, want de voortgang in Gouda gaat te langzaam.

Wapen VN verdrag mensen met een beperking (VN wereldbol met rolstoel-icoon)Er is in december na bijna een jaar nadat dat was gevraagd (!!) een soort van actieplan aangeboden door de wethouder, maar dat bleek nog veel te beperkt. Het gaat met name over zorg en ruimtelijke ordening en bestaat uit wat losstaande acties. Het ontbreekt aan visie, aan lange termijn denken. Het noodzakelijke doorlichten van bestaand beleid ontbreekt. Er is geen inzet op je kunnen verplaatsen in iemand met een handicap. Projecten worden niet samen met ervaringsdeskundigen 'geschouwd'. Allemaal zaken die wél nodig zijn om uiteindelijk een inclusieve samenleving heel normaal te gaan vinden. Waarbij mensen met een beperking onderdeel zijn van Gouda en niet een 'aparte groep' waar 'apart beleid' voor nodig is.
De Goudse gemeenteraad en de verantwoordelijke wethouder staan wel positief tegenover het Verdrag. Maar willen slechts allemaal maar een stukje van de verantwoordelijkheden op zich nemen. Wij zullen met onze mede indieners en met onder meer de GAB vervolgstappen nemen om de gemeente tot meer ambitie aan te sporen. Onderdeel daarvan zal een 'ervaringsparcours' worden.

Bijgaand onze nota.