Goudse Duurzaamheidsplatform door Partij voor de Dieren in het zonnetje gezet

Het Goudse Duurzaamheidsplatform, belangrijk voor de toekomst van ondernemend Gouda

Elk jaar zet de Partij voor de Dieren Gouda rondom Valentijnsdag een Goudse organisatie in het zonnetje. Op die manier wil de partij aandacht vragen voor een bijzondere verdienste op het gebied van mens, dier en natuur.
Dit jaar is dat voor de prestaties van het Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG), een initiatief van Goudse ondernemers. Dit platform wil via een gezamenlijke aanpak versnelling geven aan duurzaamheidsinitiatieven, die zonder samenwerking tussen ondernemingen niet opgepakt kunnen worden. Hierbij springen met name hun projecten gericht op het vergroenen van energieverbruik in het oog. Tevens zet het DPG in op een gebiedsconvenant ten aanzien van energiebesparing. Maar daarnaast is het platform ook betrokken bij afvalscheiding door ondernemers in de Binnenstad en biedt het een ‘dashboard’ aan om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) tastbaar en overzichtelijk te maken voor bedrijven.

Op maandag 13 februari overhandigde fractievoorziter Corina Kermans een Valentijns-oorkonde en een taart aan voorzitter Teun Bokhoven van het platform. Aanwezig waren verder DPG secretaris Thijs de Neeve en penningmeester Arjan van 't Leven alsmede verschillende leden van de Partij voor de Dieren, Gouda.

‘Dit platform is een unieke maar ook noodzakelijke ontwikkeling in Gouda’, aldus Corina Kerkmans fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Gouda. ‘Want handel en industrie zijn samen verantwoordelijk voor zo’n 20% van de jaarlijkse CO2 uitstoot, ook in Gouda. Maar deze uitstoot is eigenlijk groter, want naast hun productieprocessen hebben bedrijven ook te maken met de energieprestaties van hun bedrijfsgebouwen, met het transport van goederen en diensten en met woon-werk verkeer’.

De menselijke energiebehoefte neemt nog steeds toe, met name door een groeiende bevolking en de groeiende (consumptie)economie. Onze planeet kan deze groei echter niet bolwerken en daarom moeten ook ondernemers zich gaan richten op duurzame business-modellen, waarbij niet louter financiële, korte termijn winsten centraal staan.
‘Daarom is het zo toe te juichen dat het DPG zich niet alleen inzet op energieprestaties, maar ook op het verbeteren van bijvoorbeeld recycling en maatschappelijk verantwoord ondernemen’, aldus Kerkmans. ‘Want willen we de aarde leefbaar houden voor mens en dier, met voldoende hulpbronnen en toch werk voor iedereen, dan moeten ook Goudse bedrijven nu al bezig zijn met die toekomst’.

Overigens ziet de Partij voor de Dieren dat bedrijven steeds vaker koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid en niet langer alleen maar gericht zijn op een goede reputatie. Dat is helaas wel anders in de politiek en de gemeente. Kerkmans: ‘Wordt in de Goudse politiek het nemen van duurzame maatregelen nogal eens weg gezet als betutteling, bedrijven nemen gelukkig meer en meer het voortouw. Zij zien wel de winst voor henzelf en hun omgeving, ook al is die niet altijd op de korte termijn ‘te incasseren’. Die overheid mag dus wel uitkijken dat zij geen rem wordt voor al het goede dat al plaatsvindt. Het DPG neemt als collectief hierin een cruciale voortrekkersrol, ook in de regio’.

Overhandiging van de oorkonde