Groen Gouda

De Partij voor de Dieren Gouda is er stellig in; in onze stad hebben we méér natuur nodig in plaats van minder. Een Groen Gouda is voor ons zo belangrijk, dat het een van speerpunten is. Een groene omgeving draagt namelijk in belangrijke mate bij aan een gezond en prettig bestaan voor mens en dier.

De Partij voor de Dieren Gouda wil dat de gemeente in haar beleid van nú ook rekening met haar toekomstige bewoners – mens én dier - houdt. Vandaar dat onze fractie in de gemeenteraad steeds aandacht zal vragen voor:

 • Natuur behouden en verbinden.
  Versterken van de ecologische structuur in de stad en deze geschikt maken voor vogels en kleine zoogdieren. Groene gebieden in Gouda behouden, uitbreiden en verbinden met de natuur buiten de stad.
 • Meer natuur in de straat.
  Stimulering aanleg natuurlijke tuinen en geveltuinen. Gifvrij onderhoud van openbare ruimte. Inzaaien van stadstuinen, bermen, groenstroken en met voedingsrijke bloemen. Bomennota die bomen beschermt tegen kap en onnodige snoei.
 • Duurzame evenementen.
  Stimulering evenementen met duurzaam karakter. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur en milieu zwaar tellen. Geen particulier vuurwerk in Gouda.
 • Voedsel uit de buurt.
  Stimulans duurzame stadslandbouw en inrichting van schooltuinen.

Als fractie gaan we ons sterk maken voor een Groen Gouda. Want door te investeren in groen in en rond de woonkernen, groene gebieden waar mogelijk met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door biodiversiteit te bevorderen, krijgt Gouda een natuurlijker karakter. Daarnaast wordt in een groene gemeente energie bespaard, hoeft men in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton en is minder last van wateroverlast bij hevige regenval.

Wilt u van gedachten wisselen over een Groen Gouda? Heeft u een suggestie, opmerking of vraag? Neem dan contact op met de Partij voor de Dieren Gouda; we stellen uw inbreng zeer op prijs.

Hieronder kunt u de laatste nieuwsberichen, raadsvragen en moties zien die betrekking hebben op onze acties om het speerpunt 'Groen Gouda' in de praktijk gestalte te geven.- alle moties en amendementen mbt Groen Gouda -- alle raadsvragen mbt Groen Gouda -