Duurzaam Gouda

Duurzaamheid is een van de speerpunten van de Partij voor de Dieren Gouda. Een schone leefomgeving is immers belangrijk voor ons en voor de generaties mensen en dieren die na ons komen. Alleen als wij onze ecologische voetafdruk verkleinen is er voor hen straks genoeg gezond voedsel, schone lucht en zuiver water.

De Partij voor de Dieren Gouda wil dat de gemeente in haar beleid van nú ook rekening met haar toekomstige bewoners – mens én dier - houdt. Vandaar dat onze fractie in de gemeenteraad steeds aandacht zal vragen voor:

 • Duurzaam inkopen en aanbesteden.
 • Gezonde en eerlijke voeding.
 • Milieubescherming.
 • Een evenwichtige waterhuishouding.
 • Niet bouwen voor leegstand.
 • Duurzaam wonen.
 • Nuttig gebruik van braakliggend terrein.
 • Stimuleren vestiging bedrijven die werken volgens het principe van circulaire economie .
 • Duurzame en decentrale energievoorziening.
 • Stimuleren hergebruik.
 • Beperking vervuilend verkeer.
 • Fijnmazig, toegankelijk en duurzaam vervoer.

De gemeente heeft hierbij wat ons betreft een voortrekkersrol. We zullen er op aandringen dat Gouda duurzaamheid binnen haar gemeentegrenzen stimuleert door haar voorkeur te geven aan producten van een schone, biologische en grondgebonden landbouw. Door milieuvervuiling aan te pakken en door met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen. En als gemeente te investeren in een decentrale, milieuvriendelijke energievoorziening, in schoon openbaar vervoer en een duurzame inrichting van de ruimte.

Wilt u van gedachten wisselen over Duurzaam Gouda? Heeft u een suggestie, opmerking of vraag? Neem dan contact op met de Partij voor de Dieren Gouda; we stellen uw inbreng zeer op prijs.

Meer weten over de circulaire economie? Hier vindt u een filmpje waarin Prof. Wijffels precies uitlegt wat het is.
 

Hieronder kunt u de laatste nieuwsberichen, raadsvragen en moties zien die betrekking hebben op onze acties om het speerpunt 'Duurzaam Gouda' in de praktijk gestalte te geven.- alle moties en amendementen mbt Duurzaam Gouda -- alle raadsvragen mbt Duurzaam Gouda -