Diervriendelijk Gouda

Het welzijn van huisdieren en andere dieren is voor de PvdD essentieel. Een Diervriendelijk Gouda is dan ook een van de speerpunten van onze fractie. In onze ogen investeert een diervriendelijke gemeente namelijk óók in het welzijn van dieren. Onder meer door Gouda zo in te richten dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen in huis.

De Partij voor de Dieren Gouda wil dat de gemeente in haar beleid dan ook rekening houdt met het welzijn van huisdieren en andere dieren. Vandaar dat onze fractie in de gemeenteraad steeds aandacht zal vragen voor:

 • Goede zorg voor huisdieren.
  Afschaffing hondenbelasting, dierenbeurzen en dierententoonstellingen. Voldoende uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Tegemoetkoming noodzakelijke dierenartskosten voor minima.
 • Ondersteuning opvangcentra.
  Structurele financiële bijdrage aan dierenasiels, ondersteuning opvang en hulp aan in het wild levende dieren. Efficiënte, regionale samenwerking op het gebied van dierenopvang. Stimuleren chippen van katten en honden.
 • Welzijn centraal in kinderboerderijen.
  Verplichtte aanstelling gediplomeerde dierenverzorger of toezichthouder. Strenge eisen aan welzijn van dieren in de kinder- en zorgboerderij. Strenger fokbeleid; geen dieren naar de slacht.
 • Grenzen aan diergebruik.
  Einde aan misbruik en doden van dieren omwille van traditie, vermaak en mode. Geen (nieuwe) intensieve veehouderijen of megastallen in de regio Hollands Midden.
 • In het wild levende dieren met rust laten.
  Jachtverbod, hengelen ontmoedigen en zo mogelijk verbieden. Verbod op zwanendriften. Regulering verlichting buitengebieden.
 • Preventie in plaats van bestrijding.
  Overlast dieren preventief tegengaan in nauw overleg o.a. dierenwelzijnsorganisaties. Stimuleren en ondersteunen terugdringen populatie verwilderde katten middels TNR-methode. Tweede duiventil, verbetering bestaande til, diervriendelijke bescherming monumenten tegen uitwerpselen duiven.

De Partij voor de Dieren Gouda zal in de gemeenteraad het dierenwelzijn binnen onze gemeentegrenzen voortdurend op de agenda zetten. Dieren zijn levende wezens, geen hebbeding, speelgoed of productiemiddel. Ze verdienen onze bescherming. Dat betekent dat ook de gemeente Gouda voor hen in de bres moet springen als hun belangen worden geschaad.

Wilt u van gedachten wisselen over een Diervriendelijk Gouda? Heeft u een suggestie, opmerking of vraag? Neem dan contact op met de Partij voor de Dieren Gouda; we stellen uw inbreng zeer op prijs.

Hieronder kunt u de laatste nieuwsberichen, raadsvragen en moties zien die betrekking hebben op onze acties om het speerpunt 'Diervriendelijk Gouda' in de praktijk gestalte te geven.